Koulun kuraattorityö

Kuraattori on kouluyhteisössä sosiaalityön asiantuntija. Kuraattorin tehtävänä on, yhteistyössä koulun muun henkilöstön kanssa, edistää oppilaiden hyvinvointia, myönteistä kokonaiskehitystä ja tukea koulunkäyntiä. Lasten hyvinvoinnin vankistamisessa oppilaat itse ovat avainasemassa ja heidän kuulemisensa on tärkeää. Niin ikään yhteistyö vanhempien kanssa on olennainen osa kuraattorin työtä.

Kuraattorin työ voi olla yhteisöllistä, kuten luokkaan tai ryhmään kohdistuvaa. Se voi olla myös yksilökohtaista, jolloin kuraattori tapaa oppilasta kahden kesken tai yhdessä perheen tai esim. oppilaan kavereiden kanssa. Oppilaan tilannetta helpottavia ratkaisuja mietitään yhdessä. Koulun aikuisten lisäksi koulun ulkopuoliset lasten ja nuorten hyvinvointia edistävät tahot ovat kuraattorin tärkeitä yhteistyökumppaneita.

Esimerkkejä asioista, joista tulla juttelemaan koulukuraattorin kanssa:

  • kiusaamiskokemukset
  • muutokset tai ristiriidat perheessä, kuten vanhempien ero, riidat tai päihteiden käyttö kotona
  • poissaolot tai muut ongelmat koulunkäynnissä
  • tunne-elämän pulmat, kuten suru tai pelot
  • oman seksuaali- tai sukupuoli-identiteetin pohdinta

Sosiaalinen selvitys

Välillä voi olla sellainen fiilis, että tarvitsisi jotain tukea tai apua mutta ei oikein tiedä mitä. Kuraattori voi työskennellä kanssasi ja keskustellen selvittää sinulle tärkeitä asioita. Omaa mieltä askarruttavat asiat saattavat vaihdella aika lailla. Joskus voi olla hyvä miettiä kouluhistoriaasi, niitä asioita, jotka koulussa sujuvat hyvin ja niitä, mitkä ovat vaikeita. Opettajien ja vanhempien odotukset saattavat mietityttää. Tosi iso juttu on myös se, miten kavereiden kanssa sujuu koulussa, vapaa-ajalla tai harrastuksissa.

Koti ja perhe ovat elämän tärkeitä asioita. Oman arjen sujuminen, vaikka se, miten syöt ja nukut vaikuttaa paljon siihen, millainen olo koulussa on. Onnistumiset ja iloa tuottavat asiat ovat ihan huippujuttuja, samoin omat haaveet ja tulevaisuuden toiveet. Niistäkin on hyvä jutella yhdessä kuraattorin kanssa. Näiden keskustelujen avulla alkaa usein selkiytyä, millaiset asiat voisivat auttaa pulmiin ja keitä sinulle tärkeitä ihmisiä tarvitaan mukaan. Tällaista kuraattorin kanssa tehtävää elämäntilanteen kartoitusta kutsutaan sosiaaliseksi selvitykseksi.