Kiusaamisen lopettamiseen

Koulu on hyvin monimuotoinen ja eläväinen paikka. Koulun käytävillä vilisee päivän aikana useampia satoja, hyvinkin erilaisia, kukin omalla tavallaan huippuja tyyppejä. Koulu on myös tosi iso osa sinun ja koulukavereidesi arkea sekä muistoja, jotka elävät vielä pitkään mukananne.

Vilkkaassa arjessa luonnollisesti myös sattuu ja tapahtuu. Suurelta osalta nämä sattumat ovat meille hyviä paikkoja oppia ja kasvaa. Kouluaineiden lisäksi opimme koulussa toimimaan ryhmässä, solmimaan ja ylläpitämään ystävyyssuhteita, kunnioittamaan muita ihmisiä ja erilaisuutta sekä kohtelemaan kaikkia tasa-arvoisesti – koska niinhän se on, että olemme kaikki tärkeitä, ihan omana itsenämme.

On kuitenkin syytä muistaa, että kiusaaminen ei ole koulussa koskaan ok. Kiusaamista ei tule hyväksyä missään tilanteessa ja siihen pitää puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että huomattuasi kiusaamista koulussasi puhut siitä luotettavalle aikuiselle. On myös ensisijaisen tärkeää, että tieto kiusaamisesta tavoittaa koulusi aikuiset. Silloin kiusaaminen saadaan loppumaan.

Jokaisella meistä on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön. Meillä kaikilla, sekä aikuisilla että lapsilla, on oikeus käydä koulua ilman fyysistä tai henkistä kiusaamista tai sen uhkaa. Härnäämistä ja läppää, joka kohdistuu milloin keneenkin oppilaaseen, ei useinkaan pidetä varsinaisena kiusaamisena, mutta jos se kohdistuu jatkuvasti ja ilkeämielisesti samaan oppilaaseen, niin kiusaamisen tunnusmerkit jo täyttyvät. On myös hyvä erottaa yksittäiset riitatilanteet tai erimielisyydet kiusaamisesta.

Mitä kiusaaminen on?

Kiusaaminen on pahan mielen aiheuttamista, joka on

 • tahallista
 • toistuvaa
 • jossa on erotettavissa tekijä(t) ja uhri(t)
 • yksi vallankäytön muoto

Kiusaaminen ei missään nimessä ole aina suoraa ja yksinkertaista. Se voi myös alkaa todella huomaamattomasti ja pikku hiljaa. Aikuiset eivät aina tiedä pitkäänkään jatkuneesta kiusaamisesta. Joskus voi olla hankalaa itsekseen pohtia, onko kyse kiusaamisesta.

Kiusaaminen voi olla esimerkiksi

 • sosiaalista eristämistä (ulkopuolelle ja/tai yksin jättäminen, puhumattomuus)
 • sanatonta (ilmeitä, eleitä, käsimerkkejä, pilkkaavaa naureskelua)
 • sanallista (toistuvaa haukkumista ja nimittelyä, ilkeitä kirjeitä tai viestejä)
 • fyysistä (lyömistä, tönimistä, repimistä)
 • henkistä (väkivallalla uhkailu ja pelottelu, välinpitämätön kohtelu/ignooraaminen, dissaaminen)
 • pakottamista asioihin, joita et halua
 • juorujen levittämistä
 • tavaroiden ottamista/rikkomista
 • roastaamista eli ilkeää muka leikkimielistä läppää
 • seuraamista koulun käytävillä tai kotimatkalla
 • kuvaamista ilman lupaa
 • netissä ja sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa

Kiusaaminen on aina hyvin yksilöllinen kokemus. Se tarkoittaa sitä, että kokemukset kiusaamisesta ovat usein hyvin henkilökohtaisia ja kenenkään muun kuin sinun on vaikea määritellä sinun kokemustasi ja tunteitasi. Jokainen meistä kokee, tuntee ja ajattelee hieman eri tavoin.

Jos joku aiheuttaa sinulle toistuvasti koulussa pahaa mieltä tai tunnet, että sinuun kohdistuu ikäviä, epäreiluja juttuja, tunnet olosi uhatuksi, pelkäät tai jännität toisia oppilaita, niin juttele asiasta luotettavan aikuisen kanssa joko kotona tai koulussa. Aikuisen kanssa voitte yhdessä miettiä, miten asian suhteen olisi hyvä edetä. Kiusaamisen ja ikävien ajatusten kanssa ei kannata koskaan jäädä yksin, vaikka niiden puheeksi ottaminen voikin tuntua todella vaikealta.

Joskus voi olla myös hyvä pysähtyä pohtimaan omaa toimintaasi ryhmässä. Leikkimielinen läppä voi aluksi tuntua sinustakin hauskalta ja siihen on mukava lähteä mukaan. Joskus ei tule edes ajatelleeksi, että se voikin tuntua jostakusta luokallasi pahalta ja loukkaavalta. On myös hyvä muistaa, että kiusaamisessa ei ole mukana pelkästään kiusaaja ja kiusattu, myös sivusta tilannetta katsovat sekä sen hiljaa hyväksyvät osallistuvat omalla tavallaan kiusaamiseen ja mahdollistavat omalta osaltaan, että se voi jatkua.

KUN KOHTAAT KIUSAAMISTA

 • Mieti miltä sinusta tuntuisi jos olisit kiusatun osassa? Voit punnita tilannetta sen kautta haluaisitko itse, että joku tulisi apuun tai puuttuisi.
 • Älä lähde mukaan. Älä suostu yleisöksi kiusaamiselle. Puutu tilanteeseen tai hae paikalle joku, joka voi puuttua.
 • Aina ei tiedä/ymmärrä olevansa mukana/osa kiusaamista
  • Sivusta naureskelu, puuttumattomuus

Vaatii rohkeutta olla eri mieltä, puuttua kiusaamiseen ja kertoa siitä aikuiselle.

KUN OLET KIUSANNUT

 • Pysähdy ja mieti omaa toimintaasi
 • Mieti mitä kiusaaminen aiheuttaa sinulle tai toisille
 • Miten irrottautua roolista tai toimia toisin
 • Juttele rauhallisella hetkellä omista fiiliksistä luotettavan ihmisen kanssa
 • Ole rohkea, pyydä apua ja uskalla selvittää tilanne yhdessä aikuisten kanssa

KUN SINUA KIUSATAAN / ON KIUSATTU

 • Puhu asiasta mahdollisimman nopeasti.
 • Kerro luotettavalle kaverille tai aikuiselle, esimerkiksi vanhemmalle, opettajalle, sukulaiselle, koulun henkilökunnalle tai kenelle tahansa, vaikka se tuntuisi vaikealta.
 • Voit aloittaa kertomisen esimerkiksi näin:
  • Musta tuntuu, että…
  • Koulussa tapahtui tänään…
  • Lähetä viesti: joskus on helpompi kirjoittaa kuin puhua

Koulussa kiusaamista pyritään ehkäisemään myös erilaisilla ohjelmilla, jotka parantavat tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Kun ymmärtää toisen ihmisen ajattelua, ei enää halua haluakaan kiusata tätä. Vielä parempi, jos oppii huomaamaan senkin, mitkä asiat itseä ärsyttää. Tunne- ja vuorovaikutustaitoja harjoitellaan koulussa opettajien sekä kuraattorien ja psykologien pitämillä oppitunneilla ja ryhmissä.

Suurin osa kiusaamistilanteista selviää koulun omilla konsteilla, mutta pitkälle menneiden kiusaamisten selvittelyyn saatetaan tarvita koulun ulkopuolista apua. Paha kiusaaminen on usein myös poliisiasia.